www.iwc-stockholm.se

Språk- och Kulturcentrum

 


"IWC är en öppen famn och en språngbräda

ut i det svenska samhället"
 

Hem Bakgrund Schema: Sommartermin / Höstterminen Om oss Kontakt

 

Senaste nyheterna

 

Länkar

 

Vad kostar det?

 

 

Klicka här för vårt schema!!

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL

 

IWC -

Internationellt Kvinnocentrum

 

VårterminEN 2008

 

 

 

Stockholmstads Mandela Pris

 

Vem som helst kan föreslå en kandidat/kandidater till årets Nelson Mandela-pris. Nomineringen kan avse en enskild person, en arbetsgrupp, en institution, ett projekt eller någon annan verksamhet som gjort särskilt goda insatser för ökad integration i Stockholms stad. Urvalskriterier för Nelson Mandela-priset ”Priset ges för berömvärd insats inom föreningslivet, näringslivet eller kulturlivet som bidragit till att göra Stockholm till en mer integrerad stad”.

 

 

2005 Internationellt kvinnocentrum IWC

 

Motivering


Internationellt kvinnocentrum IWC har tidigt insett värdet av allas delaktighet och engagemang för integrationsprocessen. Styrelsen, anställda och frivilliga har med ett outtröttligt engagemang skapat en populär mötesplats centralt i staden där både svenskar, invandrare och flyktingar träffas.

 

Centret kännetecknas av ett berömvärt och värdefullt förhållnings- och arbetssätt som grundar sig i respekt för alla människors kunskaper och möjligheter. IWC erbjuder en dynamisk verksamhet fri från kultur- eller åldersrelaterade begränsningar där man tar tillvara besökares kunskaper och erfarenheter.

 

Verksamheten IWC är en mångetnisk frivilligorganisation vars målsättning är att främja integration mellan flyktingar, invandrare och svenskar. Verksamheten bygger på att engagerade medlemmar, utifrån utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter, leder kurser och grupper, medverkar i kulturprogram mm.

 

Genom denna metod tas medlemmarnas erfarenheter tillvara. Centrets basverksamhet utgörs av undervisning som leds av anställda och volontärer. För närvarande driver centret 38 kurser i svenska och en rad andra språk och ämnen. Lärarna är vanligen äldre, ofta med invandrarbakgrund och representerar 24 språkgrupper. Social samvaro, seminarier, samt kulturaktiviteter är andra värdefulla inslag i verksamheten. På centret erbjuds även kostnadsfri rådgivning av jurister, kuratorer och psykologer.

 

IWC har sina lokaler på Norrbackagatan i Birkastan. Antalet medlemmar har ökat stadigt hela tiden och organisationen har nu ca 1000 medlemmar. IWC vänder sig i första hand till kvinnor men även män är välkomna. Resultat Under de tio år som IWC verkat har tusentals kvinnor i Stockholms stad deltagit i centrets olika aktiviteter som deltagare, lärare, arrangörer, kulturarbetare och föreläsare. Genom centrets ambition att tillvara medlemmarnas resurser och skapa ett alternativt undervisningssätt har många deltagare stärkts i sin självkänsla och fått stöd att övervinna de initialsvårigheter som starten av ett liv i ett nytt land kan innebära. Kontakten med IWC har inneburit att värdefulla kontakter skapats mellan kvinnor och män över hela staden.

 

 

 

 

 

 

 

 

i samarbete med...

 

 

 

IWC erhåller...

Nelson Mandela priset

Hem   l  Schema Heleneborgsgatan: Sommartermin / Vårtermin   l   Kontakt   l   Om oss   l   Nyheter

Copyright IWC-Stockholm.se All Rights Reserved.

>

 

IWC har sina lokaler på Norrbackagatan i Birkastan. Antalet medlemmar har ökat stadigt hela tiden och organisationen har nu ca 1000 medlemmar. IWC vänder sig i första hand till kvinnor men även män är välkomna. Resultat Under de tio år som IWC verkat har tusentals kvinnor i Stockholms stad deltagit i centrets olika aktiviteter som deltagare, lärare, arrangörer, kulturarbetare och föreläsare. Genom centrets ambition att tillvara medlemmarnas resurser och skapa ett alternativt undervisningssätt har många deltagare stärkts i sin självkänsla och fått stöd att övervinna de initialsvårigheter som starten av ett liv i ett nytt land kan innebära. Kontakten med IWC har inneburit att värdefulla kontakter skapats mellan kvinnor och män över hela staden.

 

 

 

 

 

 

 

 

i samarbete med...

 

 

 

IWC erhåller...

Nelson Mandela priset

Hem   l  Schema   l   Kontakt   l   Om oss   l   Nyheter

Copyright IWC-Stockholm.se All Rights Reserved.

Corporate Wordpress Blog Templates